Salmesang online dating Sri lankan girls sex web sites

50 personer er mødt op for at høre Peter Lodbergs oplæg og selv diskutere i små arbejdsgrupper.Her billede fra pausen med sandwich og øl/vand :-)Ville du gerne have været med? I går lancerede folkekirken projektet "Sjælesorg på Nettet".De tre fysiske sæt, der er fremstillet til brug i Aarhus Stift, blev 28. I samarbejde med Kloster Caféens projekt ”Vejen til nye venner” indbyder Folkekirke-Samvirket i Aarhus i år til en hyggelig juleaften - med dejlig mad og drikke, sang og musik, spil og historie - og en traditionel dans om juletræet for dem, der vil. Frederikskirken yder økonomisk bistand i små størrelser til fortrinsvis enlige med hjemmeboende børn. Kirketjener Stine Pedersen er fratrådt sin stilling og er påbegyndt en ny uddannelse.Ansøgningsskema fås på kirkekontoret, Højmarkvej 47, og afleveres samme sted i udfyldt tilstand senest den 5. Menighedsrådet siger tak til Stine for den periode, hun har været hos os.Frederikskirken danner rammen om et vari- eret kirkeliv og tilbyder foruden traditionelle gudstjenester også børnegudstjenester, koncerter, babysalmesang, foredrag, seniorklub, litteraturkreds og meget mere. Så kan du se tidspunkterne for gudstjenesterne herunder.Vi glæder os naturligvis over den store søgning til kirken på denne dejlige dag.Her holdt præst og literaturhistoriker Anders Thyrring Andersen et meget spændende foredrag om forfatter Martin A. Nu søger vi frivillige, som vil hjælpe til med dette.

Derfor tilbyder Dansk Folkehjælp økonomisk trængte familier hjælp til at afholde konfirmationen. Her fortalte menighedsrådet om dets arbejde og de fremmødte fik mulighed for at komme med input.

Frederikskirken ligger i Skåde Sogn og er kirke for 10.000 sognebørn.

Frederikskirken blev bygget i perioden 1942-1944, men gennemgik en større renovering i 2014.

I Frederikskirken vil vi gerne give hvert dåbsbarn en dåbsklud med hjem til minde om dagen samt påmindelse om dåben og dens betydning. I morgen følger eleverne fra 7.a og 7.b samt eleverne fra Dalgården. Så er datoerne for komfirmation to år frem offentliggjort. Spørgsmål kan rettes til kommunikationsmedarbejder Marianne Meidahl ([email protected] 86 27 17 73 - tryk 4).

Idéen er, at vi selv skal strikke dem, så der kan ligge en klar på døbefonten til hvert barn. Kirkekontoret er lukket om fredagen henover sommeren. Kontoret er åbent i tidsrummet tirsdag-fredag 10.00-13.00,... Vi begynder med en familiegudstjeneste og fortsætter torsdag og fredag med henholdvis en gudstjeneste med tapas og en musikgudstjeneste, hvor vi får besøg af Co Ma-kvartetten. En konfirmation er en dyr fornøjelse, især, hvis pengene i forvejen er små.

Leave a Reply