Kraljevska afera online dating

Images, videos and audio are available under their respective licenses.

Bosanske piramide su teorija Semira Osmanagića koja tvrdi da se nedaleko od grada Visokog nalazi više piramida izgrađenih ljudskom rukom u davnoj prošlosti. Semir Osmanagić, pseudoistraživač bosanskog porijekla koji živi u SAD, je posjetio visočki Zavičajni muzej. Senad Hodović Osmanagiću objašnjavao sve o srednjovjekovnoj Bosni i kamenim ostacima srednjovjekovnog grada Visoki na Visočici, te kako se sa Visočice vide tri kraljevska stolna mjesta, pomenuo je kako Visočica ima piramidalni oblik, što je rijedak fenomen. Osmanagić, koji je inače samoproglašeni istraživač, je obišao brojne lokalitete gdje se nalaze, prema njegovim riječima, slične piramide kao na Visočici, te na druga dva obližnja brda - manje piramide (detaljnije Bosanska Piramida Sunca).

Tu su kraljica Engleske, njen muž princ Filip i Kraljevska kuća Vindzor, zatim hijerarhija odbora Vatikana koja uključuje i papu, zatim Rotšildovi, Rokfeleri, Morganovi, Dupontovi, Fordovi, Karnegijevi, Melonovi, Bušovi itd.

Sve detalje možete pronaći u Dejvidovim knjigama, a tek kada ih pročitate, shvatićete do koje mere seže globalna manipulacija.

Potvrđeno je da je sjeverna strana orijentirana prema kosmičkom sjeveru, odnosno postoji odstupanje od geografskog sjevera za 21'.

Oni nemaju nikakvog saosećanja za ljudski život i nije ih briga za to koliko milijardi ljudi moraju da pobiju da bi ostvarili svoj rezultat, kakav god on bio.Kraj oktobra je ujedno bio i kraj istraživanja za 2005. Prva istraživanja su vršena u tunelu koji se nalazi nedaleko od Visočice, na Ravnama, a gdje su pronađeni obrađeni blokovi pješčara teški do 5 tona za koje se pretpostavlja da su obrađeni ljudskom rukom.godinu, a Semir Osmanagić je već dobio ovlaštenja da nastavi svoja istraživanja koja su počela u aprilu 2006. Satelitskim snimcima je pronađena i treća navodna piramida, piramida Bosanskog Zmaja. decembra, osnovana je fondacija Arheološki park: Bosanska piramida Sunca koju čine predsjednik Semir Osmanagić, i ostali priznati naučnici širom svijeta kao i u Bosni i Hercegovini, dok je koordinator za organizaciju i logistiku profesor Senad Hodović. Amer Smailbegović, član Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, analizirao je rezultate termalne inercije, i na osnovu njih zaključio da brda Visočica (Bosanska piramida Sunca), Plješevica (Bosanska piramida Mjeseca) i još dva uzvišenja predstavljaju anomalije. Ispitivanjem je utvrđen je procenat kisika od 20,9 što potvrđuje tezu o ventilacijskim sistemima unutar tunela.' Mnogi navode da ne postoje historijske činjenice po kojima bi se moglo tvrditi da u Visokom postoji piramida dok drugi opet osuđuju bilo kakve radove na Visočici koja je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, te smatraju bilo koju aktivnost na ovom mjestu rušenjem i oštećenjem kulturnog dobra Bosne i Hercegovine.Većina je ipak oprezno suzdržana i mada se pretpostavlja da odobrava daljnja istraživanja - ne očekuju velike rezultate od istih.

Leave a Reply